امروز: پنجشنبه 4 بهمن 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری فرهنگ و کالبد شهر، باز زنده سازی بافت های تاریخی

مبانی نظری فرهنگ و کالبد شهر، باز زنده سازی بافت های تاریخی دسته: فنی و مهندسی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 81 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 52

مبانی فرهنگ وکالبد شهر،باززنده سازی بافت های تاریخی

قیمت فایل فقط 29,700 تومان

خرید


فصل دوم    13
بخش اول: فرهنگ و کالبد شهر    13
2-1 مقدمه: طرح مسئله    13
2-1-1 فرهنگ و اهمیت و  جایگاه آن    14
2- 1-2 فرهنگ، کالبد و رویداد    17
2-1-3  فضای شهری    19
2-1-4 عناصر محتوای فضای شهری    22
2-1-4-1  عناصر متغیر: فعالیت‌ها    23
2-1-4-2  عنصر نسبتا پایدار: حیات مدنی    25
2-1-5 فرهنگ (آیینها و رویدادها) تاثیرگذار بر فضاهای شهری    27
2-1-5-1 تعامل آئین های جمعی و ساختار  کالبدی شهرهای سنتی ایران    27
2-1-6 فضای شهری خاص ایران( رویکرد فضای مذهبی)    30
بخش دوم : باززنده سازی بافت های تاریخی    35
2-2-1 اهمیت احیا و باز زنده سازی بافت های تاریخی    35
2-2-2 تبیین جایگاه فرهنگ در رویکرد بازآفرینی (عامل اول باز زنده سازی)    38
2-2-3 تبیین جایگاه گردشگری در رویکرد باز آفرینی (عامل دوم باز زنده سازی)    39
2-2-3-1 گردشگری مذهبی    43
2-3  نتیجه گیری و جمع بندی    45


فصل دوم
بخش اول: فرهنگ و کالبد شهر
2-1 مقدمه: طرح مسئله
با ظهور مدرنیسم و هجوم فرهنگ‌های غیربومی و الگوی مصرف جهان پیشرفته به کشور، فرهنگ شهرنشینی جدید در تضاد با فرهنگ سنتی قرار گرفته و فرهنگ نوگرایی و تجددطلبی جایگزین فرهنگ اصیل و سنتی شده است بدین ترتیب همپا با توسعه های شهری جدید، بافت های تاریخی به مرور به حاشیه رانده شده و مهجور شدند و این در حالی است که بناها و بافت های  تاریخی نماینده فرهنگ،  هنر و فن معماری زمانه ساخت خود و به عبارت دیگر صورت تاریخی و فرهنگی هر کشور و ملتی  بوده و در خاطرات تاریخی ملت‌ها تجدید حیات هنری تمدن‌های پیشین را رقم می‌زنند، لذا سزاوار نیست که اینگونه مورد بی توجهی قرار گیرند.
ایران با توجه به پیشینه کهن فرهنگی و تمدنی  برخوردار از فرهنگ شهرنشینی، همواره شاهد پیدایش شهرهای زیادی در اقصی نقاط حوزه های مختلف تمدنی خود بوده است. یادگارهایی که اینک در دل بافت های تاریخی خودنمایی کرده و  روزگاری قلب تپنده تمدن بزرگ ایران بوده اند. اصفهان، شیراز، یزد، تهران، همدان، کرمان، بم و... هر کدام شاهکارهایی از دوره‌های مختلف شهرنشینی و شهرسازی را در خود جای داده اند، یادبودهایی که در پس هزاره های مختلف تاریخی خود را حفظ نموده، اما با تاسف اکنون در معرض فروپاشی و بی توجهی عمومی قرار گرفته اند. دخالت دستگاه های مسوول و غیر مسوول در حوزه بافت های تاریخی، اکنون دغدغه های جدی و مهمی را در راستای صیانت از این گنجینه های ملی هویدا ساخته که اگر اکنون برای این دغدغه چاره‌ای اندیشیده نشود، به طور حتم فردا جز افسو